Sluiten

Je gebruikt een sterk verouderde browser. Upgrade je browser om je surf ervaringen te verbeteren.

Menu

Geschiedenis van Moskou

Geschiedenis van Moskou

De eerste bewoners van Moskou waren de Slaven, die uit Oost-Europa kwamen en dorpen bouwden aan de oevers van grote rivieren. De Slaven voerden onderling veel strijd, tot Rurik, een Varjaag, er de macht kreeg. Zijn afstammeling, Vladimir I, bekeerde zich tot het orthodox-christelijke geloof. Dat is van grote invloed geweest op Rusland.

De stad Moskou komt voor het eerst ter sprake in 1147. Toen was het nog een piepklein stadje in een afgelegen provincie. In 1156 werd er rond de stad een houten omwalling gebouwd, maar dit verhinderde niet dat ze in 1177 tot op de grond afbrandde. In 1238 veroverden de Mongolen, onder leiding van Batoe Khan, de stad. De Russische vorstendommen behielden hun autonomie, maar moesten veel geld afstaan aan de Mongolen. Begin 14de eeuw kreeg Moskou van de Mongolen zeggenschap over de naburige vorstendommen. Uiteindelijk werd de stad zo machtig, dat ze met behulp van mannen uit verschillende vorstendommen, de Mongolen kon verslaan.

De eerste grootvorst was Ivan de Grote. Zijn kleinzoon, Ivan de Verschrikkelijke veranderde Rusland in een tsarenrijk. De muren van Moskou werden versterkt om de aanhoudende aanvallen te weren. Ivan was echter paranoïde en liet hele dorpen afslachten. Dit luidde het begin in van de wrede tsarenperiode. Ivan vermoordde zijn zoon, Dmitri, en werd opgevolgd door zijn achterlijke zoon Fjodor. Fjodor werd opgevolgd door de gehate Godoenov. Al gauw maakte iemand anders, die beweerde Dmitri te zijn, aanspraak op de troon. Hij zocht steun bij Polen. Zij belegerden het Kremlin tot in 1612.

De troonopvolger werd Michail Romanov. Hij luidde meteen het begin in van de Romanovdynastie. Hij werd opgevolgd door Alexis, en die op zijn beurt door zijn zoon Peter de Grote, die van Rusland een moderne Europese staat wilde maken. In 1712 riep hij Sint-Petersburg uit tot hoofdstad van Rusland. De 200 jaar die volgden, bleef Moskou de tweede stad.

Na de dood van Peter de Grote werd Rusland in de 18de eeuw door vrouwen geregeerd. Catharina I, Anna, Elizabeth en Catharina II volgden elkaar op. Catharina II, of Catharina de Grote zorgde ervoor dat Rusland weer in aanzien steeg.

In 1812 viel Napoleon de stad binnen. De stad werd voor tweederde verwoest, maar ook heropgebouwd. Uiteindelijk overwonnen de Russen hem. Van zijn 600.000 mannen keerden er slecht 30.000 terug. Onder tsaar Nicolas II braken er in het hele land stakingen uit. Hij werd gedwongen burgerrechten te beloven en een parlement op te richten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog braken er grote stakingen uit in Sint-Petersburg. Daardoor werd de tsaar gedwongen af te treden.

Revolutionairen kwamen aan de macht en richtten sovjets (zelfbestuursorganen) op. Uiteindelijk grepen de bolsjewieken , onder leiding van Lenin, de macht. Zij trokken Rusland terug uit de Eerste Wereldoorlog. Lenin maakte Moskou weer tot hoofdstad. Lenin werd opgevolgd door Stalin, die het land met ijzeren hand regeerde. Rivalen werden uit de weg geruimd. Boeren moesten alles afstaan aan collectieve boerderijen. In de jaren daarna zijn, mede door een hongersnood, tien miljoen mensen gestorven. Stalin vermoordde iedereen die hij van anti-stalinistische ideeën verdacht.

In ’41 viel Hitler binnen, maar hij heeft Moskou uiteindelijk niet kunnen bezetten. 20 Miljoen Russen verloren het leven. De terreur van Stalin duurde voort tot zijn dood. Onder Chroesjstsjov en Brezjnev bleef Rusland communistisch. In 1985 kwam Gorbatsjov aan de macht, met zijn beleid van openheid (glasnost) en herstructurering (perestroika). In 1991 maakte Boris Jeltsin een eind aan de Sovjet-Unie.

Moskou werd in de jaren ’90 uiterlijk verfraaid, de levenskwaliteit ging erop vooruit. Toch blijft de kloof tussen de arme arbeiders en de rijke Russen immens.

Download hieronder je stadsgids

Nog een trip naar Moskou boeken?

Bekijk zeker even de aanbiedingen bij volgende partijen:

Plaats een Geschiedenis van Moskou tipSluiten

Gratis Stadsgids Moskou

Ontvang gratis onze printbare reisgids met alle toeristische informatie, je zal niets missen!

X

Gratis Stadsgids Moskou

Ontvang gratis onze printbare reisgids met alle toeristische informatie, je zal niets missen!