Gedragscode

Algemeen

 • Leden en andere bezoekers zullen op geen enkele wijze andere leden beperken of verhinderen in hun gebruik van take-a-trip.eu.
 • Leden en andere bezoekers zullen geen inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Systeem en Netwerk beveiliging

 • Het is niet toegestaan zonder toestemming de computers en/of netwerken van take-a-trip binnen te dringen waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 • Het is niet toegestaan om softwareprogramma's/scripts/commando's te gebruiken, of anderszins activiteiten te ondernemen, welke de terbeschikkingstelling van take-a-trip.eu aan andere leden zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden.
 • Het is niet toegestaan om processen/programma's op de systemen van take-a-trip.eu te laten lopen.

Tips, reacties en reisverhalen

 • Het is niet toegestaan om andere leden te bedreigen, te beledigen of te hinderen door middel van taalgebruik, frequentie of grootte van de berichten.
 • Het is niet toegestaan om ongevraagde bulk berichten (of "spam") te verzenden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, commerciële advertentie berichten, informele berichten en politieke boodschappen.

Volgende zaken zijn ook niet toegestaan:

 • Schelden (dus ook niet terug schelden)
 • Racistische uitlatingen
 • Grof taalgebruik
 • Ongewenste intimiteiten
 • Pornografie
 • Bedreigingen van anderen
 • Privé gegevens openbaar maken van anderen
 • Berichten plaatsen uit naam van een ander
 • Berichten plaatsen in talen die niet begrijpbaar zijn voor anderen
 • Gebruik van kwetsende of aanstootgevende namen
 • Cyborgs (scripts) die storing veroorzaken
 • Elke vorm van misbruik die schade veroorzaakt aan het systeem
 • Elke vorm van misbruik die schade veroorzaakt aan computers van anderen
 • Bewust reclame maken

Sancties

Webmasters bepalen de ernst van je gedrag en kunnen naar aanleiding van klachten o.a. besluiten tot de volgende stappen:

 • Het geven van een waarschuwing of uitzetten van functies
 • Bannen voor de hele site oftewel opheffen van je lidmaatschap
 • Melding van gedrag bij justitie in geval van onder andere ernstige discriminatie