Sluiten

Je gebruikt een sterk verouderde browser. Upgrade je browser om je surf ervaringen te verbeteren.

Menu

De Geschillencommissie Reizen in Nederland

Je boekte een rustig gelegen hotelkamer, voorzien van een balkon of terras, maar in werkelijkheid ligt het hotel naast een drukke weg, op 30 meter van een vuilstortplaats én tot overmaat van ramp blijkt er geen balkon of terras te zijn. Omdat je nog kleine kinderen hebt, reserveer je een hotel waarbij de aanwezigheid van een kinderzwembad bepalend was voor je keuze, maar bij aankomst blijkt het niet aanwezig te zijn. Het door jou geboekte appartement is vergeven van het ongedierte. Ondanks je vraag hiertoe, onderneemt de reisleiding niets,… Een vakantie kan op vele manieren in het water vallen. Bij de Geschillencommissie Reizen kan je met al je klachten terecht. Wordt je klacht gegrond verklaard, dan kan je tot 100% van de reissom recupereren. Er gelden evenwel een aantal belangrijke voorwaarden:

Algemeen

 • De Geschillencommissie Reizen is enkel bevoegd wanneer de reisorganisator of het boekingskantoor lid is van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) of geregistreerd is bij de Geschillencommissie.
 • De bevoegdheid van de Commissie is beperkt tot geschillen die betrekking hebben op reizen die je privé hebt gemaakt. Heb je klachten over je zakenreis, dan is de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd. 
 • De Commissie behandelt enkel klachten over de reisovereenkomst of de uitvoering ervan. Voor klachten die verband houden met dood, ongeval of ziekte kan je niet terecht bij de Commissie. Werd je tijdens je reis gebeten door een slang waardoor je driekwart van je vakantie in het ziekenhuis diende door te brengen, dan is de Commissie niet bevoegd om eventuele klachten hieromtrent te behandelen.

Tijdens de reis

 • Probeer je klacht(en) eerst ter plaatse te regelen. Meld je klacht onmiddellijk aan de hostess of de hoteleigenaar. Zorg ervoor dat je kan aantonen dat je je klacht ter plaatse gemeld hebt!
 • Verzamel zo veel mogelijk bewijzen om je klacht te staven: neem foto’s, draai een video, vraag medereizigers een schriftelijke getuigenverklaring af te leggen, laat de aanwezige hostess de nodige vaststellingen noteren,…

Na de reis

 • Werd je probleem ter plaatse niet bevredigend opgelost, of was het onmogelijk om op je vakantiebestemming een klacht te formuleren, richt dan zo snel mogelijk na thuiskomst (in ieder geval binnen 1 maand!) een schrijven aan je boekingskantoor of reisorganisator, waarin je je grieven gedetailleerd uiteenzet. Doe een realistisch voorstel tot minnelijke regeling. Stel geen onredelijke eisen. Op die manier verklein je immers de kans om het geschil in der minne te beëindigen.
 • Wordt er binnen 3 maanden na terugkomst geen minnelijk voorstel gedaan of is het geformuleerde voorstel niet bevredigend, dan kan je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. Hiervoor moet je het online vragenformulier invullen en aan de Geschillencommissie overmaken. Kijk op: http://www.sgc.nl/checklist.asp?commissie=1&cat=2&vraag=1. Je moet in het formulier je klacht(en) en eventueel het bedrag dat je als vergoeding wenst te ontvangen vermelden. Houd hierbij zeker rekening met de extra kosten die je in verband met de klacht(en) hebt moeten maken (telefoon- en administratiekosten, het reserveren van een klachtenvrij hotel,…)! Je kan de vergoeding die je wenst voor het geleden ongemak ook volledig door de Commissie laten vaststellen.
 • Vooraleer de behandeling van de klacht aan te vatten, vraagt de Commissie een waarborg. Het klachtengeld bedraagt € 50 bij een reissom tot € 500, € 75 bij een reissom van € 500 tot € 1500 en € 100 bij een reissom vanaf € 1500. De partij die de arbitrage aanvraagt (in de meeste gevallen is dit de ontevreden reiziger) dient deze kosten voor te schieten, maar recupereert deze (deels) wanneer hij (deels) in het gelijk wordt gesteld. 
 • De klacht wordt overgemaakt aan de reisorganisatie of het boekingskantoor, dat 1 maand heeft om hierop schriftelijk te reageren. Een kopie van de eventuele reactie wordt aan jou overgemaakt.
 • Wil de reisonderneming alsnog een minnelijk voorstel doen, dan staat het je vrij om hierop in te gaan. Let wel: je klachtengeld kan je dan niet meer recupereren. Houd hiermee rekening bij het aanbod dat de reisorganisator of het boekingskantoor doet.
 • Na de zitting, die ongeveer 25 minuten duurt, beraadslaagt de Commissie. Ongeveer 1 maand na de zitting volgt de uitspraak.
 • De Geschillencommissie Reizen doet een bindende uitspraak. Hoger beroep is niet mogelijk. Het blijft evenwel mogelijk het geschil aan te kaarten bij de bevoegde rechtbank wanneer één van de partijen het niet eens is met het oordeel van de Commissie. De zaak dient in dat geval binnen 2 maanden na de verzending van de uitspraak van de Geschillencommissie voor de gewone rechtbank gebracht te worden door middel van een dagvaarding.

De Geschillencommissie Reizen telt 3 leden: een voorzitter aangezocht door de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een lid voorgedragen door het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). Het grote voordeel van de Commissie is dan ook dat zij bestaat uit vertegenwoordigers uit de reissector en consumentenorganisaties, die vertrouwd zijn met de materie. Bovendien zijn de procedures voor de Geschillencommissie veel minder omslachtig dan voor de reguliere rechtbanken, duren ze minder lang (de gemiddelde behandelingsduur van een geschil voor de Commissie bedraagt amper 3,6 maanden) en kosten ze beduidend minder.

Met bovenstaande informatie kan je nu adequaat reageren wanneer je reis niet van een leien dakje verloopt. Take-A-Trip wenst je een zorgeloze vakantie toe!

Nog geen reis geboekt? Bekijk zeker eens het aanbod van TUI en Connections en boek de goedkoopste reis online!